II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON SOMOGY VÁRMEGYE

Székhelye: Magyarország (HU), Somogy Vármegye, 8640 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory utca 14.

Az Intézményi Bélyegző Felirata és Lenyomata: II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Somogy Vármegye, Fonyód-Alsóbélatelep

Alapító és Irányitó Szerv Neve és Székhelye: Belügyminisztérium (BM) | 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Középirányító Szerv Neve és Székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) | 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

Fenntartószerv Neve és Székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) | 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. Intézményfenntartói feladat és hatásköreit a 316/2012(XI.13.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint gyakorolja.

Az Intézmény Adatai

Intézményi Adószám: 15492887-1-14
Törzskönyvi Azonosító Szám (PIR): 492885
KSH Statisztikai Számjel: 15492887-8790-312-14
Régi Törzskönyvi Azonosító: 492885000
Törzskönyvi Bejegyzés Dátuma: 1980.02.15
Államháztartási Egyedi Azonosító (ÁHTI): 339040
EU-s Adószám: HU15492887
Cégjegyzékszám: NINCS
Csop.ÁFA cs.azon: NINCS
Hivatali Kapu Azonosító: RAKOCZIGYO
KRID: 756140399
KRID Végpont Azonosító: 144409
OM Azonosító: 770036
Intézmény Ágazati Azonosító: S0050151
Alapító Okirat Száma: A-476-1/2023
Alapító Okirat Kelte: 2023-Március-07-Kedd
PIR Azonosító: 492885-0-00

Államháztartási szakágazati besorolás: 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolás: 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés.

Az Intézmény Alapítása
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási törvény 2. § (3, 4) bekezdésére, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatásról szóló 316/2012. (XI.13) Kormányrendelet 4. §-ban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Somogy Vármegye alapító okirata- az Államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével – az alábbiak szerint került kiadásra:
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE
BUDAPEST- SOMOGY VÁRMEGYE

Törvények
Magyarország Alaptörvénye

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
 • Magyarország mindenkori hatályos központi költségvetéséről szóló törvény.
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról.
 • 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végre hajtásáról.
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról.
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről.
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról.
 • 1998. évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról.
 • 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról.
 • 2011.évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról.
 • 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

Kormányrendeletek:

 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról.
 • 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról.
 • 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről.
 • 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról.
 • 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.
 • 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.

Miniszteri Rendeletek:

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
 • 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról.
 • 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
Weboldalunkon sütiket használunk

A rakoczigyermekotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.